Väestön ikääntyminen on yksi kehittyneiden maiden suurimmista haasteista, mutta samalla myös mahdollisuus. Uusien  tuotteiden ja palveluiden avulla ihmiset voivat toimia pitempään aktiivisina ja itsenäisinä yhteiskunnan jäseninä. Ikääntymisen haasteisiin pureutuville tuotteille ja palveluille on suuri kysyntä. Mitkä palvelut parantavat esimerkiksi ikääntyneiden itsenäistä selviytymistä kotioloissa laitoshoidon sijaan?
 
Tämmöisiä mietitään kirjoituspöytien ääressä, mutta mitä on vanhusten arki tänä päivänä? Miten toimii ruokapalvelu, kodinhoito, asioilla käynti, siivous, lääkkeiden annostelu yms, nämä ovat tärkeitä asioita arjesta selviämisessä. Liian usein vanhus jää yksin asuntoonsa "vangiksi", kun ei ole hissiä.
Yksinäisyys onkin vanhusten suurin ongelma nykyään, sukulaiset, tuttavat eivät asu lähellä. Onpa sosiaaliviraston viranmaisille tullut vanhuksilta yhteydenottoja mm siitä, että kuka soittaa tai tarkistaa onko vanhus vielä elossa? Jos vanhus selviytyy omillaan, kuka häntä silloin kaipaa jos ei ole turvaverkkoa ympärillä.
Entä sitten vanhustemn köyhyys - eläkkeet eivät ole suuria ja esim lääkkeet ja asuminen maksavat maltaita. Vanhuksillaa on  oltava mahdollisuus hyvään ja turvalliseen elämään. Yksinäisyys ja turvattomuus eivät ole hyviä kumppaneita! Pidetään huoli omista vanhuksista, ystävistä ja tutuista. Irma